Compania prelucreaza o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, atunci cand acestia utilizeaza website-ul  www.olympiaresidence.ro.

Prezenta politica de confidentialitate descrie ce date cu caracter personal sunt prelucrate si care sunt optiunile utilizatorului cu privire la acestea:

Compania S.C. Dimitria Real Estate S.R.L., având sediul social în Mun. București, Strada Lunei, nr.5, Camera 12 Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 8535 / 25.07.2012 cod unic de înregistrare RO25648785 este operatorul cu caracter personal, conform legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv GDPR in ceea ce priveste datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, colectate si prelucrate prin intermediul website-ului  www.olympiaresidence.ro. Compania respecta legislatia aplicabila cu privire la GDPR, iar persoana desemnata de companie pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este:

Responsabil cu protectia datelor –  Olympia Residence

Email – office@olympiaresidence.ro

 

Adresa: Strada Lunei, nr.5, Camera 12 Sector 2, Bucuresti

Datele prelucrate de societate sunt cele furnizate de Utilizator, respectiv:

  • Nume
  • Adresa de e-mail
  • Numar de telefon

Aceste date sunt solicitate in momentul descarcarii analizelor de piata din intermediul websiteul  www.olympiaresidence.ro si totodata in cadrul formularului de contact pus la dispozitie, vizibil pe pagina principala sau in cadrul sectiunilor ce vizeaza proprietatile promovate. Astfel, catre companie ajung informatiile completate de Utilizator si proprietatea pe care utilizatorul a selectat-o prin intermediul websiteului.

Compania nu furnizeaza informatiile puse la dispozitie de catre Utilizator decat angajatilor companiei, sau partenerilor acesteia, cu scopul direct de a oferi informatii cu privire la proprietatile selectate de Utilizator si dezvolta discutiile referitoare la tranzactionarea imobilului selectat.

Websiteul are legaturi realizate cu conturile proprii privind retelele de socializare, in schimb Compania nu utilizeaza si nu stocheaza datele din aceste platforme.

Compania nu utilizeaza datele primite in scopuri de studii de piata, cercetare sau profilare.

Datele furnizate nu sunt stocate ci doar utilizate inscopul indicat de Utilizator.

Conform legii, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoana vizata:

  • Dreptul de acces – puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram sau nu datele personale;
  • Dreptul de a actualiza sau corecta datele primite de Companie;
  • Dreptul de a solicita in orice moment stergerea datelor furnizate, prin simpla cerere prin e-mail catre persoana alocata de companie la adresa office@olympiaresidence.ro ;
  • Dreptul la opozitie cu privire la prelucrarea sau furnizarea datelor cu caracter personal; 
  • Restrictionarea accesului la datele furnizate de dumneavoastra;
  • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, Bucuresti, Romania  – sau adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro